Lý do Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội bị UBCKNN xử phạt hành chính?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBNCKNN) vừa đưa ra quyết định xử phạt hành chính lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

Ngày 09/9/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, địa chỉ: 360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Nguyên nhân CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội bị UBCKNN xử phạt hành chính bị phạt là do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội là tổ chức có liên quan với ông Đinh Quang Hoàn – thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG) đã thực hiện bán 15.966.720 cổ phiếu DIG ngày 19/5/2020 nhưng báo cáo kết quả giao dịch vào ngày 30/6/2020).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2020.

 Khánh Huyền

Theo Thương Trường

https://thuongtruong.com.vn/news/ly-do-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-dich-vu-khanh-hoi-bi-ubcknn-xu-phat-hanh-chinh-36258.html