Công ty con của Becamex IDC gặp khó khi hàng bán bị trả lại, nợ quá hạn, thiếu vốn làm dự án

9 tháng 2019, TDC ghi nhận nhiều vấn đề trong báo cáo tài chính như hàng bán bị trả lại tăng đột biến, nợ quá hạn chưa thanh toán, thiếu vốn để tiếp tục thực hiện loạt dự án như Sông Cấm, TDC Plaza, Unitown giai đoạn 2.

Trong 9 tháng 2019, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HoSE: TDC) thực hiện được 906 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, tăng nhẹ gần 5% so cùng kỳ. Đáng nói, trong kỳ, TDC phải chịu tới 281 tỷ đồng các khoản giảm trừ doanh thu, chính là hàng bán bị trả lại, tăng vọt gấp 4,6 lần cùng kỳ.

Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh 46% nên lợi nhuận gộp của TDC đạt 265 tỷ đồng, tăng gần 21% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, do tăng sử dụng đòn bẩy tài chính lên 1.959 tỷ đồng nên chi phí lãi vay trong kỳ của TDC tăng vọt 95%, lên mức 151 tỷ đồng.

Sau cùng, TDC vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng, tăng khá 81% so mức 10 tỷ đồng của cùng kỳ. Kết quả này phần lớn nhờ đóng góp của quý 2 và 3 với 14 và 7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi quý 1 thua lỗ 2,5 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của TDC vẫn duy trì ở mức 3,808 tỷ đồng, tăng gần 7% so đầu kỳ chủ yếu tập trung ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Ngoài ra, TDC còn ghi nhận 1.488 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn như đầu kỳ tại các dự án như phố Sông Cấm, TDC Plaza, Unitown giai đoạn 2… Đây là các dự án bị trì hoãn do TDC đang thiếu vốn để tiếp tục thực hiện.

TDC còn có tới 326 tỷ đồng nợ quá hạn chưa thanh toán cho Công ty TNHH Vsip Hải Phòng và các nhà cung cấp khác.

TDC có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) nắm giữ 60,7% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, theo đà hoạt động kinh doanh không mấy khả quan, cổ phiếu TDC cũng giảm mạnh hiện chỉ còn quanh mốc 9.000 đồng/cổ phiếu.

Minh An
Theo Vietnamdaily
https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/cong-ty-con-cua-becamex-idc-gap-kho-khi-hang-ban-bi-tra-lai-no-qua-han-thieu-von-lam-du-an-74982.html