Công ty Cây trồng TP.HCM: Nhà nước giao 2.500ha đất, kinh doanh toàn thua lỗ, lãi 2,1 tỷ đồng nhờ gửi tiền ngân hàng

Năm 2018, Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM (Công ty Cây trồng TP.HCM) lâm vào cảnh các ngành sản xuất chính bị thua lỗ. Riêng số tiền thuê đất, công ty còn nợ ngân sách Nhà nước hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 11/12, Thanh tra TP.HCM đã có thông báo kết luận việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dựng đất đai; quản lý và sử dụng vốn nhà nước; thực hiện dự án tại Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM (Công ty Cây trồng TP.HCM) năm 2018.

Kết quả thanh tra cho thấy, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, công ty lãi hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó chủ yếu lãi tiền gửi ngân hàng, riêng các ngành sản xuất chính bị lỗ. Chỉ tiêu doanh thu trên nguồn vốn chủ sở hữu chỉ đạt 30,6% (19,535 tỷ/62 tỷ) là thấp, chưa phát huy được hiệu quả sử dụng vốn.

Công ty Cây trồng TP.HCM còn nợ tiền thuê đất hơn 200 tỷ đồng - Ảnh 1.
Trụ sở Công ty Cây trồng TP.HCM

Thanh tra TP.HCM chỉ rõ: Đến thời điểm 31/12/2018, công ty chưa trích lập quỹ dự phòng công nợ phải thu khó đòi số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Việc thực hiện đối chiếu công nợ chưa đầy đủ đối với khoản nợ hơn 3,7 tỷ đồng (chiếm 56% nợ phải thu).

Về thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước, Công ty Cây trồng TP.HCM còn nợ tiền thuê đất hơn 200 tỷ đồng (do truy thu tiền thuê đất và lãi phạt chậm nộp).

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, Thanh tra TP.HCM cho biết: Công ty Cây trồng TP.HCM được Nhà nước giao quản lý, sử dụng diện tích đất khá lớn – hơn 2.486,8 ha, chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình sử dụng đất còn nhiều thiếu sót như: Việc cho thuê tài sản gắn liền với đất chưa đúng quy định; bàn giao 5,7 ha đất cho một số hộ dân khi giải quyết khiếu nại nhưng chưa làm thủ tục đăng ký biến động đất đai, việc bàn giao 7,609ha đất theo các văn bản đề nghị của UBND huyện Bình Chánh khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Đối với diện tích đất đã bàn giao 296,493ha để thực hiện các dự án: Bệnh viện Chợ Rẫy (cơ sở 2), Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3… đến nay vẫn chưa lập thủ tục đăng ký biến động đất theo quy định.

  • TP.HCM phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương

Thanh tra TP.HCM đã kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP.HCM kết luận, chỉ đạo: Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty Cây trồng TP.HCM chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán, quản lý, đối chiếu công nợ phải thu đúng theo quy định, có biện pháp đôn đốc, thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh. Bên cạnh đó, hai bên nói trên cần thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ, đúng tỷ lệ quy định đối với các khoản nợ phải thu khó đòi với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty Cây trồng TP.HCM về các sai phạm liên quan trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý vốn… Sở Nội vụ TP.HCM phải tham mưu UBND TP.HCM sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý, tổ chức nhân sự của Công ty Cây trồng TP.HCM đảm bảo đủ năng lực quản lý, điều hành công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn tài sản nhà nước, đất đai…

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng chỉ đạo cho Chánh thanh tra TP.HCM chuyển giao nộp vào ngân sách thành phố số tiền hơn 342 triệu đồng là doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng, nhà đất không đúng quy định của Công ty Cây trồng thành phố…

Quang Phương

Theo Dân Việt

https://danviet.vn/cong-ty-cay-trong-tphcm-nha-nuoc-giao-2500ha-dat-kinh-doanh-toan-thua-lo-lai-21-ty-dong-nho-gui-tien-ngan-hang-20201212124535068.htm