Chứng khoán BOS bị phạt và truy thu thuế hơn 9 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS vừa tiếp nhận Quyết định số 81278/QĐ-CT-TKT8-XPVPHC ngày 28/10/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Cục Thuế TP Hà Nội, Chứng khoán BOS đã có hành vi vi phạm khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp làm phát sinh số thuế phải nộp theo quy định.

Về hình thức xử phạt, Chứng khoán BOS bị phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra theo quy định.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, công ty phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp hơn 8,1 tỷ đồng; nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp 22,4 triệu đồng. Chứng khoán BOS cũng phải nộp số tiền phạt hành chính 1,1 tỷ đồng.

Chứng khoán BOS bị phạt và truy thu hơn 9 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex được thành lập theo Giấy phép số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008. Tháng 7/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS theo quyết định số 41/GPDC-UBCK ngày 8/7/2019.

Quý III/2019, doanh thu thuần của Chứng khoán BOS đạt gần 45 tỷ đồng; lãi sau thuế gần 14,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi sau thuế gần 30 tỷ đồng.

 Tường Lâm (T/H)

Theo Thương Trường

https://thuongtruong.com.vn/kinh-te/doanh-nhan-doanh-nghiep/chung-khoan-bos-bi-phat-va-truy-thu-thue-hon-20013.html#.XcTVSDMzZPY