Browsing: Tiêu điểm

Chính sách, hạ tầng, quy hoạch

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới sẽ xử lý lại các chính sách ưu đãi xây dựng nhà ở xã hội. Khi có những ưu đãi thì giúp giảm giá bán nhà ở xã hội. Ngoài ra, khi giảm bớt các thủ tục hành chính, giảm chi phí lãi vay, nhân công, sử dụng đất… cũng giúp hạ giá nhà ở xã hội.