Bibica: Lợi nhuận sau thuế quý I/2020 giảm hơn 90%

Like Page để nhận thông tin mới nhất

Công ty cổ phần Bibica (mã BBC, sàn HoSE) đạt lợi nhuận sau thuế quý I/2020 là hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 11,8 tỷ đồng.

Bibica là doanh nghiệp ngành bánh kẹo và hiện có vốn chủ sở hữu hơn 1 nghìn tỷ

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý I/2020 của công ty này giảm 90,72% so với quý I/2019.

Doanh thu thuần quý I/2020 của Bibica là 206,5 tỷ đồng, giảm 30,4% so với cùng kỳ; giá vốn hàng bán quý I/2020 là 154,2 tỷ đồng, giảm 27,12% so với cùng kỳ năm trước.

Do doanh thu thuần giảm mạnh hơn so với giá vốn hàng bán nên lợi nhuận gộp của Bibica đã giảm 38,56%, tương ứng với mức giảm tuyệt đối là 32,9 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý I/2020 là 5,4 tỷ đồng, giảm 12,91% so với quý I/2019. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng hơn so với năm trước, tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần trong quý I/2020 là 8,7%, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 5,64%.

Trước đó trong cả năm 2019, Bibica đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 là 1.503,6 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn giảm 12,86%, khi chỉ đạt kết quả 95,4 tỷ đồng so với 109,5 tỷ đồng lợi nhuận năm 2018.

3 yếu tố tác liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2019 là giá vốn hàng bán năm 2019 tăng 2,36% so với năm trước, trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng.

Cụ thể, chi phí bán hàng năm 2019 tăng tới 25,6% so với năm 2018, tỷ lệ chi phí bán hàng so với doanh thu thuần theo đó cũng tăng hơn với 21,37% so với tỷ lệ 17,99% của năm 2018.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng khoảng 3,17%. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 25,52%.

Chí Tín

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/bibica-loi-nhuan-sau-thue-quy-i2020-giam-hon-90-d120534.html